API Műveletek

API végpont URL: https://client.ezit.hu/reseller/controller.php

Állandó paraméterek

Ezeket a paramétereket minden API kérésnél szükséges elküldeni

 

Paraméter

Lehetséges érték

Leírás

api_action

 

Végrehajtani kívánt művelet

sld

domain-regisztracio-teszt

Domain név (végződés nélkül)

tld

hu

Domain végződés

Username

 

Viszonteladó email címe

Password

Base64_encode(pass)

Viszonteladó jelszava kódolva

SecretKey

 

Viszonteladó Titkos Kulcsa

valid_domain

domain www nélkül

Viszonteladó domainje, amire engedélyezett az API elérés

valid_ip

 

Viszonteladó IP címe, amire engedélyezett az API elérés

 

 

 

Api_Action műveletek

registerdomain Domain regisztráció
transferdomain Domain átregisztráció
renewdomain Domain megújítás
dailyupdate Domain paraméterek (állapot, lejárati idő, stb.) lekérdezése
getregistarlock Domain zár státusz lekérdezés
setregistarlock Domain zár státusz módosítás
getcontact Domain kapcsolattartó lekérdezés
savecontact Domain kapcsolattartó módosítás
getnameserver Névszerver cím lekérdezés
updatenameserver Névszerver cím módosítás
geteppcode EPP kód lekérdezés
idprotect ID védelem ki-/be kapcsolás
donotrenew Automatikus megújítás ki-/be kapcsolás

 

RegisterDomain

Ezzel a paranccsal domain regisztrációt lehet kezdeményezni

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

registerdomain

Domain regisztráció

firstname

kötelező

Igénylő keresztneve

lastname

kötelező

Igénylő vezetékneve

address1

kötelező

Igénylő címének első része (utca, házszám)

address2

 

Igénylő címének második része

city

kötelező

Település (igénylő)

state

kötelező

Megye/Állam (igénylő)

postcode

kötelező

Irányítószám (igénylő)

country

kötelező

Ország (igénylő) 2 jegyű ISO kódja, pl: HU

email

kötelező

Igénylő email címe

phonenumber

kötelező

Igénylő telefonszáma, köv. formátumban: +36.12345678

additionalfields

tömbben átadott mezőnév és érték
additionalfields[iszthuident]
additionalfields[lang_eu]

Kiegészítő mezők tömben
.hu esetén: iszthuident = egyedi azonosító
.eu esetén: eu_lang = választott nyelv

ns1

kötelező

Elsődleges névszerver

ns2

kötelező

Másodlagos névszerver

ns3

 

Harmadlagos névszerver

ns4

 

Negyedik névszerver

ns5

 

Ötödik névszerver

regperiod

1+ (egész szám)

Regisztrációs periódus (év)

 

Válasz JSON
result=success|error
totalfee= A rendelés bruttó díja
Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

Példa:

curl -i -X POST \
-H "Content-Type:multipart/form-data" \
-F "sld=tesztdomain" \
-F "tld=hu" \
-F "Username=viszonteladoi@fiok.hu" \
-F "Password=XXXXXX" \
-F "SecretKey=ezit-55de77e925b3a708224982c9e5080cef" \
-F "valid_domain=www.viszonteladoidomain.hu" \
-F "valid_ip=12.34.56.78" \
-F "api_action=registerdomain" \
-F "firstname=Keresztnév" \
-F "lastname=Vezetéknév" \
-F "address1=Victor Hugo u. 18-22." \
-F "city=Budapest" \
-F "state=Budapest" \
-F "postcode=1132" \
-F "country=HU" \
-F "email=ugyfel@cime.hu" \
-F "phonenumber=+36.11234567" \
-F "additionalfields[iszthuident]=AB12345678" \
-F "ns1=ns1.nevszerver.hu" \
-F "ns2=ns2.nevszerver.hu" \
-F "regperiod=2" \
'https://client.ezit.hu/reseller/controller.php'

 

 

TransferDomain

Ezzel a paranccsal domain átregisztrációt (regisztrátor váltás) lehet kezdeményezni.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

transferdomain

Domain átregisztráció

transfersecret

 

EPP kód (ha van)

firstname

kötelező

Igénylő keresztneve

lastname

kötelező

Igénylő vezetékneve

address1

kötelező

Igénylő címének első része (utca, házszám)

address2

 

Igénylő címének második része

city

kötelező

Település (igénylő)

state

kötelező

Megye/Állam (igénylő)

postcode

kötelező

Irányítószám (igénylő)

country

kötelező

Ország (igénylő) 2 jegyű ISO kódja, pl: HU

email

kötelező

Igénylő email címe

phonenumber

kötelező

Igénylő telefonszáma, köv. formátumban: +36.12345678

additionalfields

tömbben átadott mezőnév és érték
additionalfields[iszthuident]
additionalfields[lang_eu]

Kiegészítő mezők tömben

.hu esetén: iszthuident = egyedi azonosító

.eu esetén: eu_lang = választott nyelv 2 jegyű ISO kódja

ns1

kötelező

Elsődleges névszerver

ns2

kötelező

Másodlagos névszerver

ns3

 

Harmadlagos névszerver

ns4

 

Negyedik névszerver

ns5

 

Ötödik névszerver

regperiod

1+ (egész szám)

Regisztrációs periódus (év)

idprotection

'On' vagy üres

ID védelem

 

Response JSON

result=success|error
totalfee=> A rendelés bruttó díja

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

Példa:

curl -i -X POST \
-H "Content-Type:multipart/form-data" \
-F "sld=tesztdomain" \
-F "tld=hu" \
-F "Username=viszonteladoi@fiok.hu" \
-F "Password=XXXXXX" \
-F "SecretKey=ezit-55de77e925b3a708224982c9e5080cef" \
-F "valid_domain=www.viszonteladoidomain.hu" \
-F "valid_ip=12.34.56.78" \
-F "api_action=transferdomain" \
-F "firstname=Keresztnév" \
-F "lastname=Vezetéknév" \
-F "address1=Victor Hugo u. 18-22." \
-F "city=Budapest" \
-F "state=Budapest" \
-F "postcode=1132" \
-F "country=HU" \
-F "email=ugyfel@cime.hu" \
-F "phonenumber=+36.11234567" \
-F "additionalfields[eu_lang]=HU" \
-F "ns1=ns1.nevszerver.hu" \
-F "ns2=ns2.nevszerver.hu" \
-F "regperiod=1" \
'https://client.ezit.hu/reseller/controller.php'

RenewDomain

Ezzel a paranccsal domain megújítást lehet kezdeményezni 

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

renewdomain

Domain megújítás

regperiod

1+ (egész szám)

Meghosszabbítás periódusa (év)

idprotection

'On' vagy üres

ID védelem

 

Response JSON
result=success|error
totalfee=> A rendelés bruttó díja

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

DailyUpdate

Ezzel a paranccsal le lehet kérdezni egy domain paramétereit.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

dailyupdate

 

állapotlekérdezés

 

Response JSON
result=success|error
domain: a domain név
donotrenew: automatikus megújítás állapota (1: letiltva, 0: engedélyezve)
status: domain státusz
domainid: a domain azonosító száma
regdate: a regisztráció dátuma
expdate: lajárat dátuma
nextduedate: következő fizetés esedékessége
dnsmanagement: nem használt paraméter
emailforwarding: nem használt paraméter
idprotection: ID védelem állapota (0/1)
regperiod: megújítási periódus
renewstatusUpdated: nem használt paraméter
idprotectionUpdated: nem használt paraméter
regperiodUpdated: nem használt paraméter

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

GetNameservers

Ezzel a paranccsal lekérdezhetők a domain névszerverei.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

getnameserver

Nészerver lekérdezés

 

Response JSON
result=success|error
ns1,ns2,ns3,ns4,ns5,expdate,regdate,status,

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

SaveNameservers

Ezzel a paranccsal frissíthetők a domain névszerverei.

Paraméter

Lehetséges érték

Leírás

api_action

updatenameserver

Névszerver frissítése

ns1

kötelező

Elsődleges névszerver

ns2

kötelező

Másodlagos névszerver

ns3

nem kötelező

Harmadlagos névszerver

ns4

nem kötelező

Negyedik névszerver

Ns5

nem kötelező

Ötödik névszerver

 

Response JSON
result=success|error
Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

GetRegistarLock

Ez a parancs lekérdezi a domain regisztrátor zár állapotát.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

getregistarlock

Regisztrátor zár állapot lekérdezés

 

Response JSON
result=success|error
lock=1 ha a zár aktív és 0 ha a zár inaktív

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

SaveRegistrarLock

Ezzel a paranccsal módosítani lehet a domain regisztrátor zár állapotát.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

setregistarlock

Regisztrátor zár állapot módosítás

lockstatus

'locked' vagy 'unlocked'

Zár állapot módosítása

 

Response JSON
result=success|error
Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

GetEPPCode

Ezzel a paranccsal a domain EPP kódját lehet lekérdezni.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

geteppcode

 

EPP kód lekérdezés

 

Response JSON
result=success|error
eppcode (base64_encoded)
sendemail (ha az EPP kód nem átadásra került, hanem emailen kiküldésre)

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

IDProtect

Ezzel a paranccsal módosítani lehet a domain ID védelem állapotát.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

idprotect

ID védelem módosítás

protectenable

0,1

0: letilt/kikapcsol
1: engedélyez/bekapcsol

 

Response JSON
result=success|error

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

 

DoNotRenew

Ezzel a paranccsal módosítani lehet a domain automatikus megújítás állapotát.

Paraméter

Lehetséges érték / kötelező-e

Leírás

api_action

donotrenew

automatikus megújítás módosítás

renewstatus

0,1

0: automatikus megújítás engedélyezés/bekapcsol
1: automatikus megújítás letilt/kikapcsol

 

Response JSON
result=success|error

Hiba esetén az error mezőben a hiba átadásra kerül.

Hasznosnak találta ezt a választ? 60 A felhasználók hasznosnak találták ezt (66 Szavazat)